Referencer

Aktuelt

Fra 01.10.16-

Siden år 2000 har jeg fungeret som censor på en række universiteter:

 • IT Universitetet, Design, Kommunikation og Medier samt Projektledelse
 • Århus Universitet, Informationsvidenskab
 • DTU, Enginerring Management, Innovation og videnledelse samt Projektledelse
 • Københavns Universitet Amager Film og Medievidenskab, Cognition and Communication samt Cross Media Communication

Tidligere erfaringer

I 2015-2016 var jeg

I 2014-2015 var jeg

I 2010-14 var jeg

Jeg har blandt andet  løst følgende opgaver:

 • Udvikling og test af digitale forretningsmodeller
 • Ansvar for et team på 10 personer i USA, der udførte salg og markedsføring
 • Udgivet 6 bøger i Danmark og to i USA
 • Udviklet en række digitale produktioner, herunder fx. det digitale indholdsunivers Cloud Chamber, der var nomineret til Power to the Pixel prisen i London 2011. Producer Vibeke Windeløw, instruktør Christian Fonnesbech.

I fire år sad jeg i EU-ISTAG gruppen, der rådgav IKT kommissær Vivianne Reding om tele- og medieområdet. Og i fire år var jeg del af Videnskabsministerens IKT råd. Vi kom løbende med input til politiske prioriteringer på medie, IT og teleområdet i Danmark.

Fra 2003-10 stod jeg for IT netværket Crossroads Copenhagen, som var finansieret af 10 mio. kr. fra Videnskabsministeriet og 3,6 mio. kr. fra Københavns kommune. Vi bistod blandt andet med at udvikle

 • Online tv kanalen yourclimate.tvsom under COP15 topmødet, der fungerede som NGO’ernes tv-kanal direkte fra et midlertidigt studie i DGI-Byen.
 • Galathea Mysterietog Klima Mysteriet, som er online fiktionsuniverser omkring videnskabelige emnefelter (havundersøgelser og klimaet), hvor teenagere over 2 x 4 måneder har været aktive i et online community omkring at løse komplicerede tekniske opgaver og fx skrive et kærlighedsdigt inspireret af stærkstrøm.
 • Digitale sundhedskampagner, afsøgning af markedet og skitse til prototyper for digitale sundhedskampagner for Kræftens bekæmpelse, Congin og CSC.
 • Sat ud, der er et digitalt redskab til historieundervisning i folkeskolen. Med udgangspunkt i et maleri fra 1905 af Erik Henningsen om en familie, der bliver sat på gaden, formidles det på engagerende vis til børn, hvordan levevilkår og familieforhold var dengang.
 • LBS tjenester– locations-baserede tjenester, som gjorde muligt at få information om fx. trafikken eller benzinpriser i realtime via mobilen. Et samarbejde mellem DR, Nokia, IT-Universitetet, og Dansk Autohjælp.
 • Melfo,der er en patenteret software som gør det muligt for ordblinde at bruge mobile til at læse tekst med, et samarbejde mellem HP, KUA og DR.
 • Et mobilt indholdslaboratorium, der udviklede 26 forskellige mobile løsninger bl.a. I et samarbejde med DR, en række iværksommere og IT universitetet
 • Et stort projekt omkring at se tv på mobilenved hjælp af DVB-H teknologien med deltagelse af Ålborg Universitet, DR, TDC og Nokia. Det udviklede sig til CAMMP projektet.

I 2002-03 var jeg daglig leder af Pinocchia Film A/S. Vi udviklede et stort tværmedialt koncept til børn med et samlet udviklingsbudget på 10 mio. kr.  Vi fik støtte fra Vækstfonden (4. mio. kr.) og Teknologisk Innovation (1 mio. kr.).

Jeg fungerede løbende som konsulent indenfor konceptudvikling til digitale medier på bl.a. følgende projekter:

 • For Saks Film: Udviklede koncept for en ide, hvor den samme grundhistorie kører på tv, internet og SMS på tre forskellige måder. Modtog støtte fra EU’s Media+ program
 • For Solit Entertainment: Udviklede TV-delen af et koncept der går på tværs af medier. Historien var rettet til børn.
 • For Sveriges Television: ledede 1 dags seminarer om digitale tv-produktioner
 • Indenfor WIFT: Hele 2000 sad jeg i en arbejdsgruppe der havde som mål at etablere en Web-TV station for kvinder. Jeg udviklede koncept og forretningsplan. Projektet fik 750.000 kr. i udviklingsstøtte fra Symbion.

I fem år arbejdede jeg indenfor broadcasting. Jeg var Programredaktør i TV-Chefredaktionen hos Danmarks Radio. Jeg var konceptudvikler hos MTV Produktion og Wegelius TV. I 1998 fik jeg Statens Kunstfonds 2-årige stipendium indenfor film/teater. Jeg skrev efterfølgende en række film og tvmanuskripter.

Jeg har før det arbejdet med salg og markedsføring af diverse produkter i følgende lande: Hong Kong, Kina, Jana, Sydkorea, Thailand, Indien, Frankrig og USA,